SI
Show menu

Razstavne teme

Možnost sodelovanja na razstavnem prostoru za ponudnike storitev na teme:

 • krepitev zdravja za starejše,
 • programi zdravilišč,
 • iskanje sinergij z mlajšo generacijo,
 • medicinski in drugi pripomočki za starejše,
 • samostojno bivanje in druge oblike bivanja – domovi, posebni programi na kmetijah, oskrba na domu, domska oskrba idr.,
 • študentske in dijaške nastanitve – domovi, sobodajalci, iskanje sinergij s starejšo generacijo idr.,
 • stanovanjska politika – Javni stanovanjski sklad, Ljubljanski stanovanjski sklad, ponudba varovanih stanovanj in stanovanj za mlade,
 • vseživljenjsko učenje in izobraževanje – univerza za tretje življenjsko obdobje, dodatne dejavnosti za mlade, iskanje sinergij in prenosa znanj,
 • lokalna samouprava – , kako sodelujejo, kako jo dojemajo, delovanje občin, četrtnih skupnosti in mestnih občin, kje in kako sodelovati,
 • skrb za socialo in družbo – kdaj in na koga se obrniti ob stiskah starejših in mladih,
 • kultura – povezovanje generacij prek kulture, kulturna društva in uradna kultura, možnosti za kulturno izražanje mladih in starejših,
 • ponudba dela za starejše, študente in dijake,
 • informacijska tehnologija, prilagojena različnim generacijam,
 • mobilnost in prometna varnost – od mladega voznika do voznikov seniorjev,
 • bančne storitve za starejše in mlade, elektronsko bančništvo za vse generacije,
 • upravljanje nepremičnin, nadzor nad stroški bivanja (energija ...),
 • zavarovalniške storitve za starejše in mlade – življenjska in premoženjska zavarovanja, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zavarovalni posredniki,
 • sam svoj vrtnar – pripomočki in nasveti za vrtnarjenje, organizacija vrtičkarstva, izobraževanje, literatura in mediji, semenski in sadilni material,
 • mediji za mlade in 50+ generacijo, socialna omrežja – ponudniki storitev.