SI
Show menu

Nosilna tema

 • Trg dela in upokojevanje 
 • Vstop na trg dela (mentorstva starejših za mlajše)
 • Trg dela in starejši delavci
 • Pokojninski sistemi in demografski sklad


Novosti, ki jih ponujajo Dnevi medgeneracijskega sožitja:
 • uvajamo koncept medgeneracijskega pristopa do reševanja družbenih izzivov, ki se tičejo vseh generacij
 • naslavljamo potrebe vseh generacij, zato da lahko ustvarjamo medgeneracijsko sožitje
 • spodbujamo izmenjavo idej, možnost mreženja in graditev medgeneracijskega sodelovanja
 • ponujamo prostor za predstavitev in promocijo inovativnih pristopov, programov in projektov medgeneracijskih dejavnosti,
  ki prispevajo h graditvi strpnega, kulturnega in družbeno odgovornega okolja
 • gradimo stičišče za ponudnike storitev, izdelkov, programov, aktivnosti za mlado, srednjo in starejšo generacijo