SI
Show menu

Na novinarski konferenci predstavili novo prireditev Dneve medgeneracijskega sožitja

5. 2. 2019
Novinarska  konferenca – Dnevi medgeneracijskega sožitja, Gospodarsko razstavišče, 14.-16. 5. 2019

Ljubljana, 5. februar – Danes je na Gospodarskem razstavišču potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili novo sejemsko prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bo prav tam od 14. do 16. maja letos. Organizatorja prireditve sta Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Gospodarsko razstavišče (GR).

Zveza društev upokojencev Slovenije torej vstopa v ospredje kot protagonist nove prireditve, saj je prav na njeno pobudo januarja lani nastala tudi prva medgeneracijska povezava predstavnikov različnih generacij in interesnih skupin v Sloveniji – t.i. Medgeneracijska koalicija MeKoS, ki jo poleg ZDUS-a sestavljajo še Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije.

Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik je omenil, da je Upravni odbor ZDUS na svoji 24. redni seji oktobra lani soglasno sklenil, da ZDUS odstopa od neposrednega sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. V največji reprezentativni organizaciji starejših oseb namreč že več let ugotavljajo, da je izzive dolgožive družbe potrebno medgeneracijsko naslavljati in da je potencial medgeneracijskega sodelovanja premalo izkoriščen. V Sloveniji smo v zadnjih letih priča rasti medgeneracijskih centrov, središč, društev, hiš, projektov, programov, festivalov, ki jim manjka skupni imenovalec. Zato so se s partnerji odločili, da je čas za prvi osrednji povezovalni dogodek, ki so ga poimenovali Dnevi medgeneracijskega sožitja. Skupaj želijo uresničiti poslanstvo, ki ga vidijo v izmenjavi mnenj, stališč, idej, znanj in izkušenj med generacijami ter uresničevati vizijo, t.j. slediti demografskim spremembam, z medsebojnim povezovanjem pa zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji.

Kot je poudaril predsednik Janez Sušnik, z novo medgeneracijsko prireditvijo

— uvajajo koncept medgeneracijskega pristopa reševanja družbenih izzivov, ki se tičejo vseh generacij;
— naslavljajo potrebe vseh generacij s ciljem ustvarjanja medgeneracijskega sožitja;
— spodbujajo izmenjavo idej, možnost mreženja in graditev medgeneracijskega sodelovanja;
— ponujajo prostor za predstavitev in promocijo inovativnih pristopov, programov in projektov medgeneracijskih dejavnosti, ki prispevajo h graditvi strpnega, kulturnega in družbeno odgovornega okolja;
— gradijo stičišče za ponudnike storitev, izdelkov, aktivnosti za mlado, srednjo in starejšo generacijo.

V pripravi je bogato kulturno dogajanje. V strokovnem programu se bodo v treh dneh celostno posvetili problematiki trga dela in upokojevanja: od vstopa mladih na trg dela, soočanja z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebah starejših delavcev, ključnem prenosu znanj, potrebnih pripravah na upokojitev, primerih aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepih za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Za leto 2020 načrtujejo celostno osvetlitev stanovanjske problematike in mobilnosti.

Koncept nove prireditve so že podprli v Vladi Republike Slovenije na čelu s predsednikom Marjanom Šarcem, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kulturo, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Evropski strukturni in investicijski skladi ter številne druge organizacije.

Trendi, povezani s podaljševanjem življenjske dobe in nizkim številom rojstev tudi v Sloveniji napovedujejo demografske spremembe večjih razsežnosti. Spremenjene demografske razmere predstavljajo za državo izziv in zahtevajo odgovore, kako hkrati zagotoviti vzdržnost sistemov, medgeneracijsko sožitje in solidarnost ter kvaliteto življenja v vseh življenjskih obdobjih, je dejala mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Vlade RS.

V Sloveniji, podobno kot v drugih državah članicah Evropske unije, vse bolj prevladuje prepričanje, da so demografske spremembe priložnost za razvoj, pri čemer mora odigrati pomembno vlogo solidarnost in sodelovanje med generacijami. V Sloveniji smo s ciljem prilagajanja družbe demografskim spremembam že leta 2017 sprejeli Strategijo dolgožive družbe. Namen strategije je ozavestiti najširši krog deležnikov o potrebi po odzivanju na izzive, ki jih pred nas postavlja staranje prebivalstva in jih spodbuditi k aktivnemu odzivu. S strategijo želimo doseči, da bo Slovenija ne bo družba, v kateri bi prevladovala najštevilčnejša generacija, temveč da bo to v prihodnosti vključujoča družba vseh generacij, ki se bodo medsebojno spoštovale in sodelovale. Na podlagi sprejete strategije je že bil ustanovljen Svet za aktivno staranje in medgeneracijsko solidarnost, ki bo usklajeval prihodnje aktivnosti. Na ministrstvih se že pripravljajo akcijski načrti, ki bodo tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanja sožitja generacij, opredelili konkretnejše ukrepe.»Na ministrstvu zato podpiramo vse priložnosti, ki ponujajo možnost sodelovanja med generacijami, saj sta boljše poznavanje in razumevanje pripadnikov drugih generacij ključ do odprave nesoglasij in stereotipov,« je strnila ministrica. Kasneje v razpravi pa je na novinarsko vprašanje odgovorila, da na ministrstvu načrtujejo medresorski Urad za starejše, ki bo na enem mestu urejal in usklajeval medgeneracijska vprašanja.

Direktor Gospodarskega razstavišča mag. Iztok Bricl je v imenu soorganizatorja, ki je zadolženo za organizacijo razstavnega dela prireditve, predstavil prednosti vodilnega prireditvenega centra, zaradi katerih se je ZDUS odločil za prireditveni center ob Dunajski. »65 let GR-ja pomeni dolgoletno tradicijo, znanje in bogate izkušnje. GR ima idealno lokacijo v središču mesta, pred vhodom  imamo postajo mestnega avtobusnega prometa in taxi postajališče, od železniške postaje smo oddaljeni 5 minut hoje, imamo svoje dvorišče oziroma zunanje ploščadi, ki so primerne za različne out door aktivnosti. Na dvorišču imamo lastno parkirišče, pa tudi v okolici so parkirišča, primerna za parkiranje avtobusov. Dvorane so zlahka dostopne, večina ima dnevno svetlobo in so v pritličju.«

Jaka Trilar, predsednik Študentske organizacije Slovenije in koalicije MeKoS
, je poudaril, da so se v koaliciji zavezali, da si bodo skupaj prizadevali za krepitev medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z aktualnimi družbenimi izzivi; za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja; za krepitev vrednot medgeneracijskega sodelovanja, kot so solidarnost, enakopravnost in vzajemnost; za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši družbi; za oblikovanje skupnih predlogov ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v družbi ter zagotavljali socialno in dohodkovno varnost v vseh življenjskih obdobjih ter za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja v vseh lokalnih okoljih, z namenom medsebojne pomoči, druženja, učenja in večje socialne vključenosti.

»Tako se na mesečni ravni srečujemo ter obravnavamo aktualne teme, predvsem tiste, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, sistem socialnega varstva, stanovanjsko problematiko, zaposlovanje in trg dela, politično in družbeno participacijo, zdravstvo, pokojninski sistem itd. Svoje skupno delovanje pa smo in bomo tudi v prihodnje usmerili v izražanje stališč in predlaganje ukrepov glede upoštevanja interesov mladih in starejših v javnih politikah na državni ravni. « je še dejal Trilar.

Vabljeni, da si podrobnejši program Dnevov medgeneracijskega sožitja pogledate TUKAJ.

www.medgeneracijsko-sozitje.si

Prijazno vas prosimo, da novo prireditev predstavite po svojih kanalih.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

Marjana Lavrič, Vodja Službe za odnose z javnostmi, Gospodarsko razstavišče
Dijana Lukić, izvršni vodja projektov Zveze društev upokojencev Slovenije

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »