SI
Show menu

Sporočilo za javnost

20. 11. 2018

Nenehne spremembe v demografskem razmerju prebivalstva tako na evropski kot nacionalni ravni so realnost, ki jo zaznavamo že več desetletij. Staranje prebivalstva ni samo stvar starejše generacije. To je postajalo očitno, ko so v ospredje družbenih razprav prišli koncepti in pobude, ki so klicali po medgeneracijskem sožitju. Da se Evropa zaveda, da potrebuje  družbo vseh starosti in da je starostno kupčkanje preživet koncept, je bilo jasno, ko so leto 2012 razglasili za leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Potencial medgeneracijskega sodelovanja je v Sloveniji premalo izkoriščen. V zadnjih letih smo priča rasti medgeneracijskih centrov, središč, društev, hiš, projektov, programov, festivalov, ki jim manjka skupni imenovalec. 

Čas je za novo zgodbo, novo pobudo. Organizatorja Zveza društev upokojencev Slovenije in Gospodarsko razstavišče ter partnerji Študentska organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije ter podporniki Mestna občina Ljubljana ter pristojna ministrstva smo skupaj pristopili k soustvarjanju prvega osrednjega povezovalnega dogodka, ki smo ga poimenovali Dnevi medgeneracijskega sožitja. V izmenjavi mnenj, stališč, idej, znanj in izkušenj med generacijami želimo uresničiti vizijo, tj. je slediti demografskim spremembam, z medsebojnim povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji.

Dnevi medgeneracijskega sožitja bodo kot tri-dnevni dogodek potekali od leta 2019 dalje. Strokovni program okrog letne aktualne teme (za 2019: trg dela in upokojevanje) bodo tematsko in vsebinsko pospremili bogat kulturni in izobraževalni program, ki bo ustrezal imenu in poslanstvu dogodka, ter sejemska razstava, ki bo stičišče predstavitev različnih medgeneracijskih programov ter ponudb, storitev za vse generacije.