SI
Show menu

Program 2019

Kulturno-ustvarjalni program

Sodelujejo:
— društva upokojencev iz vse Slovenije v sodelovanju s kulturnimi društvi, osnovnimi, srednjimi šolami in drugimi interesnimi skupinami

Napovedujemo:
— oder sožitja s kulturnimi nastopi društev upokojencev, osnovnih in srednjih šol, kulturnih društev in drugih
— 11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
— 44. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev
— literarni dogodki in medgeneracijske urice poezije
— rokodelska razstava in delavnice ročnih del rokodelcev društev upokojencev
— razstava likovnih del 21. likovne kolonije Zveze društev upokojencev Slovenije
— razstava medgeneracijskega natečaja za oblikovanje novoletne voščilnice ZDUS
— razstava medgeneracijskega natečaja fotografije

V pripravi.

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Dneve medgeneracijskega sožitja bomo preželi z izdatnimi ustvarjalnim kulturnim programom, saj je ljubiteljska kultura tisti povezovalni akter, kjer medgeneracijsko sodelovanje najbolj zasije v polni luči. Z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje, s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja pri nastajanju kulturnih dobrin in z večanjem dostopnosti do kulturnih vsebin želimo prispevati k odprti družbi - družbi sožitja.

Rezervacija vstopnic (brezplačno) za kulturne prireditve v dvorani Kocka na: 
dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, T: 01 620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS). Rezervacije (brezplačnih) vstopnic so možne do zapolnitve mest.

Slavnostno odprtje
torek, 14. maj 2019 ob 10.00, dvorana Kocka GR

Odprtje prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja bo prireditev posvečena prikazu dediščine narodnih noš in folklornih kostumom na Slovenskem, v izvedbi društev upokojencev pokrajinskih zvez. Slavnostne nagovore ob odprtju bodo pospremili glasbeni nastopi, kjer bodo svoj glas prispevali izbrani otroški in mladinski pevski zbor.

Pozdrava govora: Janez Sušnik, predsednik ZDUS in mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Slavnostni govornik: Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije
Častno pokroviteljstvo dogodka: gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

Kulturni program:
— Promenada oblačilne kulture 19.-20. stoletja in otvoritveni ples v izvedbi Pokrajinskih zvez društev upokojencev Slovenije
— Mladinski pevski zbor OŠ dr. Vita Kraigherja
— Oktet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
— Folklorna skupina DU Moravče in vrtčevska folklorna skupina Moravče


11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
torek, 14. maj 2019 ob 16.00, dvorana Kocka GR

Kulturna prireditev, kjer bodo izbrane kulturne skupine, ki delujejo pod okriljem društev upokojencev, v sodelovanju z osnovnimi šolami pripravile folklorne, glasbeno-dramske nastope, pridružili pa se jim bodo pevci ljudskih pesmi ter godci ljudskih viž. Prireditev je namenjena večgeneracijskem prikazu raznolike ljudske kulture iz različnih predelov Slovenije, spodbujanju negovanja ter poustvarjanja plesnega in pevskega izročila ter oživljanju pomena prenosa znanj in vedenj med generacijami.

Slavnostna govorka: Dušica Kunaver

Nastopajo:
Pevski zbor DU METLIKA in otroška folklorna skupina OŠ METLIKA
Pevska skupina z Ostrožnega Brda v Brkinih, DU POSTOJNA
Folklorna skupina DU NAKLO in Folklorna skupina »Podkuca«
Pevci ljudskih pesmi »Žitni klas« DU BENEDIKT
Folklorna skupina »Večerna zarja« DU VELIKI GABER
Dramsko pevska skupina »Zarja« DU AJDOVŠČINA in OŠ ŠTURJE
Folklorna skupina DU ČRENŠOVCI
Skupina »Vingosi« DU VINSKA GORA

Torek, 14. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev
ODER SOŽITJA
Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. Za obiskovalce prost vstop.

Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo:
— Društvo etnične kulture Ritmi planeta v sodelovanju s Centrom aktivnosti Fužine
— MePZ DU Kočevje
— Plesna skupina Zimzelenke DU Kočevje
— Dramska skupina Kofetarice DU Kočevje
— Folklorna skupina Kolpa DU Vinica
— Pevci DU Velka
— Ljudske pevke – Etno skupina KD Socka
— Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik
— Folklorna skupina DU Bohinjska Bistrica
— Ljudski pevci DU Ivan Rudolf Breg
— Pevke Leskovčanke DU Leskovec
— Ljudski pevci DU Turnišče
— Country plesna skupina Rodeo DU Litija in U3ŽO
— ŽePZ Večernica DU Ajdovščina
— Plesno kulturni klub Tince
— ŽePZ Strmica DU Rožna dolina
— Plesno kulturni klub Tince
— Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber
— MePZ DU Trebnje
— MePZ Burja DU Postojna
— Etno skupina Sončnice DU Ostrožno
— Mlade žurerke DU Tržišče
— Folklorna skupina DU Komenda
— Mlade žurerke DU Tržišče
— Folklorna skupina DU Brežice
— Ročnodelska skupina Pridne roke Rajhenburga
— KD Svoboda Brestanica in DU Brestanica
— Upokojeni raški Č'bularji DU Raka


Torek, 14. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Klekljarski izdelki, vezenine, pletarski izdelki, voščilnice, velikonočni izdelki v izvedbi:
— PZDU Gorenjska: DU Bitnje Stražišče in DU Bled
— PZDU Posavje: DU Brežice in DU Krško
— PZDU Šaleška: DU Paka pri Velenju, DU Ravne pri Šoštanju, DU Šalek, DU Šentilj pri Velenju
— PZDU Zasavje: DU Hrastnik in DU Trbovlje
— PZDU Zgornje Podravje: DU Fram, DU Leskovec-Stari Log

Unikatna razstava
Miniaturno staro pohištvo, varjene skulpture, unikatni leseni izdelki v izvedbi:
— PZDU Zgornje Podravje: DU Velka in DU Zgornja Kungota

Rokodelske delavnice:
— velikonočna jajca iz stiropora in ptički iz volne z DU Brestanica
— ogrlice iz materiala za reciklažo z DU Kranj
— kaligrafija - tehnike pisave z DU Litija
— vezenje monogramov z DU Lovrenc na Pohorju
— zapestnice iz materiala za reciklažo z DU Vinska Gora

Kulinarična izkušnja, peka dobrot:
— dobrote Posavja iz DU Bizeljsko in DU Tržišče
— pogača iz DU Grosuplje

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja:
— prenos znanja rokodelskih veščin v izvedbi DU Lovrenc na Pohorju z učenci OŠ Lovrenc na Pohorju

Konzorcij rokodelskih centrov:
— Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica: replike tradicionalnih lončarskih izdelkov in nakit iz recikliranega aluminija
— Rokodelski center Moravče: rože iz krep papirja, pletarski izdelki, klekljane čipke
— Čipkarska šola Idrija: klekljanje idrijske čipke

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih aktivnostih, ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice slikanja na steklo, likovna kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice izdelovanja voščilnic.

44. srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
sreda, 15. maj 2019 ob 16.00, dvorana Kocka GR
Pokrovitelj: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Najvidnejša in največja kulturna prireditev Zveze društev upokojencev Slovenije, v kateri bodo prvič nastopili najstarejši delujoči pevski zbori iz trinajstih pokrajinskih zveze društev upokojencev z gostujočima zboroma iz zamejstva, s čimer oddajamo svojevrstno priznanje dolgoletni tradiciji organiziranega zborovskega petja v društvih upokojence. S prireditvijo spodbujamo k udeležbi, kulturni ustvarjalnosti, večamo dostopnost do kulturnih vsebin in promoviramo zborovsko dejavnost.

Slavnostni govorec: mag. Marko Repnik, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Nastopajo:
— Mešani pevski zbor DU Mirna
— Ženski pevski zbor DU Malečnik
— Mešani pevski zbor DU Ig
— Mešani pevski zbor DU Litija
— Moški pevski zbor DU Jesenice
— Mešani pevski zbor Kulturnega društva Prevalje
— Ženski pevski zbor Društva slovenskih upokojencev za Goriško
— Moški pevski zbor Adolf Tavčar Slovenske Konjice
— Mešani pevski zbor DU Idrija
— Mešani pevski zbor DU Senovo
— Moški pevski zbor DU Velenje
— Mešani pevski zbor DU Ivanjkovci
— Ženski pevski zbor DU Gornja Radgona
— Mešani pevski zbor DU Litija
— Mešani pevski zbor DU Ig
— Mešani pevski zbor »Avgust Šuligoj« DU Ilirska Bistrica
— Združena moška pevska zbora »Fran Venturini« in »Tabor« Opčine


Sreda, 15. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture

ODER SOŽITJA
Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. Za obiskovalce prost vstop.
Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo:
— Skupina Aronija DU Bukovica – Šinkov Turn
— Pevsko-instrumentalna skupina Sončna jesen DU Medvode
— Učenci 5. razreda podružnične šole Tepanje in DUPDS, Sekcija Celje
— Skupina Kuharji DU Gorica pri Slivnici
— MePZ DU Trnovo Ljubljana
— MePZ DU Mali Slatnik
— Ljudske pevke Predice DU Kamnik
— ŽePZ DU Slovenske Konjice z gosti: Otroški otroški pevski zbor Zlati konjiček in vokalna skupina iz Slovenskih Konjic
— Skupina Dobri pr'jatli DU Pirniče
— Folklorna skupina DU Sveti Tomaž
— Plesna skupina ljudskih plesov Malo levo malo desno DU Štore
— Plesna skupina Irry Dance DU Šmarje pri Jelšah
— Ženska FS DU Turnišče
— Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni DU Tišina
— Plesna skupina Irry Dance DU Šmarje pri Jelšah
— Kulturna skupina DU Vodice
— MePZ DU Straža
— Ljudske pesmi s Hano, Katjo in Ano – Ravnovesje
— Društvo za aktivno državljanstvo
— Gledališka skupina Rusalka Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka


Sreda, 15.5, 9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Klekljarski izdelki, vezenine, kvačkani izdelki, pletarstvo, rezbarstvo, ličkanje, laneni in papirnati izdelki v izvedbi:

— PZDU Celjska: DU Slovenske Konjice, DU Štore
— PZDU Dolenjske in Bele krajine: DU Novo mesto, DU Vinica
— PZDU Pomurje: DU Beltinci, DU Gorišnica, DU Puconci, DU Ljutomer
— PZDU Spodnje Podravje: DU Sveti Tomaž
— Društva upokojenih porabskih Slovencev Monošter
— Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom v Zagrebu

Unikatna razstava
Unikatni leseni izdelki v izvedbi:
— PZDU Pomurje: DU Lendava.

Rokodelske delavnice:
— rože iz vrvice in vezenje s trakovi z DU Beltinci in DU Puconci
— izdelki iz vrvice z DU Ormož
— eko vrečke iz blaga z DU Gorica pri Slivnici
— izdelava sončnice z DU Mokronog-Trebelno
— rože iz koruznega ličja z Društvom upokojenih porabskih Slovencev Monošter


Kulinarična izkušnja, peka dobrot:
— kuhelni z DU Loški Potok
— gibanica z DU Polenšak

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja:
»Od mleka do putra«, prikaz ročne izdelave masla na star način v izvedbi DU Loški Potok z učenci OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Konzorcij rokodelskih centrov:
— Center domače in umetnostne obrti Veržej: lončarstvo in lončarski izdelki
— Rokodelski center Rogatec: predenje na kolovrat in steklarski izdelki
— Rokodelski center Ribnica: pletarstvo, leseni in glineni izdelki

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih aktivnostih, ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice vezenja, likovna kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice izdelovanja voščilnic.


Slavnosti zaključek
četrtek, 16. maj 2019 13.30, dvorana Kocka GRPod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo

Dneve medgeneracijskega sožitja in kulturni program bomo zaključili s projekcijo filma, v sodelovanju z Mestnim kinom - Kinodvor.

Pozdravna govora: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS in Lucija Karnelutti, predsednica MeKoS – Medgeneracijska koalicija Slovenije
Častni gost: Evgen Car, dramski igralec
Častna gosta: Evgen Car, dramski igralec in Milena Zupančič, dramska igralka

Projekcija filma Matevža Luzarja »Srečen za umret«.
Igrajo: Evgen Car, Milena Zupančič, Polde Bibič, Ivo Ban, Vladimir Vlaškalič, Janja Majzelj, Juta Kremžar, Dare Valič.

Srečen za umret je grenko sladka komedija o upokojencu, ki se odloči, da bo srečen preden umre. Inspirirana z resničnim življenjem, je grenko sladka pripoved o staranju, ki najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami, da bi jih nato obrnila na glavo. Je zgodba o tem, da za življenje nikoli ni prepozno.


Četrtek, 16. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
Odprta prireditev
ODER SOŽITJA

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni in medgeneracijsko zasnovani nastopi s področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. Za obiskovalce prost vstop.
Program povezuje: Rok Bohinc

Nastopajo:
— Ženski pevski zbor ZDU MOK
— MePZ DU Vrhnika in folklorna skupina OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
— Čebelice v umetnosti, Vrtec Ciciban, Enota Čebelica Ljubljana
— Ritem sekcija Zvončni grom Dom starejših občanov Fužine
— Gledališka skupina CDA Koper – Zveza društev upokojencev MOK
— Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Zalog
— Pevke ljudskih pesmi DU Lenart
— Gledališka in glasbena skupina Žabarji DU za Poljansko dolino
— Cene Štupar, večgeneracijski center N'š plac, Ljubljana
— Literarna skupina Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka
— Pevska zbora DU Središče ob Dravi in OŠ Središče ob Dravi
— MePZ Ulka DU Ankaran
— Pevska skupina društva Šola zdravja in vrtec Urša
— Folklorna skupina Češminke iz Društva Šola zdravja


Četrtek, 16. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
Razstavni prostor
USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, je namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. Predstavitev rokodelskih izdelkov, prikaz rokodelskih znanj in veščin ter odprte delavnice.

Razstava nesnovne in žive kulturne dediščine
Pletenje, pletarstvo, svečarstvo, rezbarstvo, kvačkanje, klekljanje, voščilnice, papirnati izdelki v izvedbi:
— PZDU Gorenjske: DU Tržič
— PZDU Južna Primorska: DU Pivka, Zveza društev upokojencev MOK
— PZDU Koroška: DU Muta, DU Radlje ob Dravi, DU Šmartno pri Slovenj Gradcu
— PZDU Severna Primorska: DU Kanal, DU Trnovo Lokve
— DU Medvode, DU Pirniče, DU Smlednik, DU Višnja Gora, DU Vrhnika

Unikatna razstava
Unikatni pletarski izdelki iz beke in prikaz pletenja v izvedbi:
— PZDU Severna Primorska: DU Dobrovo v Goriških Brdih

Rokodelske delavnice:
— izdelki iz blaga in okraski z DU Slovenj Gradec
— izdelki iz perlic z Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper
— vezenje prtičkov z DU Ajdovščina
— živali iz nogavic z DU Podgorica Šentjakob
— vrečke iz papirja z DU Štepanjsko naselje

Kulinarična izkušnja, peka dobrot:
— fit kruh brez moke z DU Šempeter pri Gorici
— fritule z Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper

Delavnica medgeneracijskega sodelovanja:
— gravitacijski slalom in prikaz člena verižnega eksperimenta v izvedbi DU Jesenice z učenci OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

Konzorcij rokodelskih centrov:
— Mreža rokodelcev Srca Slovenije: rezbarstvo in rezbarski izdelki
— Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka: rezbarjenje, kovaški, leseni in volneni izdelki
— Podjetniški center Slovenj Gradec: predstavitev vseslovenske rokodelske razstave, okraski iz ličja in krep papirja, oblikovanje iz fimo mase

Zgodbe iz hotela Delfin Izola: predstavitve in informacije o letnih vsebinskih aktivnostih, ki potekajo v hotelu Delfin v Izoli: rokodelske delavnice izdelovanja nakita, likovna kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice in delavnice izdelovanja voščilnic.

RAZSTAVE V USTVARJALNEM STIČIŠČU
Torek, 14. 5. – četrtek, 16. 5., 9.00–18.00, Steklena dvorana
— razstava likovnih del nastalih v 21. likovni koloniji ZDUS v Izoli
— razstava medgeneracijskega natečaja voščilnic 2019
— razstava medgeneracijskega natečaja čipk 2019
— razstava fotografskega natečaja Podobe medgeneracijskega sožitja 2019

»Urice poezije«, srečanje literatov
Dogodek namenjen oblikovanju odnosa do literature in bralne kulture. K sodelovanju vabimo vse, od najmlajših do najstarejših, ki pišete poezijo in želite predstaviti svoja dela. Literati, pisci pesmi, ki boste prišli iz vse Slovenije, boste predstavljali lastna dela, vsak bo imel možnost predstaviti dve pesmi. Srečanju namenjamo uro in pol ter upamo, da bomo vsi skupaj ustvarili prijetno ustvarjalno vzdušje za poslušalce. Vabimo k udeležbi. Pridite in predstavite svoja dela.

Pomembno: Obvezna prijava udeležbe s kratko predstavitvijo. Število mest je omejeno. Zainteresirani prijavite udeležbo najkasneje do 29. marca 2019 na dijana.lukic@zdus-zveza.si ali z navadno pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Prijavite se z naslednjimi podatki: ime in priimek, če ste član društva, navedite katerega; pošljite dve pesmi (z naslovom), s katerima se boste predstavili in vašo osebno kratko predstavitev.

Za obiskovalce, ki boste želeli prisluhniti literatom: prost vstop.

Oder sožitja generacij
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5., 9.00 – 18.00, Steklena dvorana GR

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni ali medgeneracijsko zasnovani nastopi s področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. Za obiskovalce prost ogled.

Ustvarjalno stičišče ZDUS
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5., 9.00 – 18.00, Steklena dvorana GR
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Pripravljamo razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij.

Na Ustvarjalnem stičišču bo skupaj preko 170 rokodelcev iz 81 društev upokojencev iz vseh Pokrajinskih zvez društev upokojencev in dveh iz zamejstva predstavilo svoje rokodelske izdelke, znanja in prikaze v naslednjih sklopih:
— Rokodelska razstava različnih izdelkov iz področij vezenja, klekljanja, kvačkanja, pletarstva, pletenja, izdelave različnih vrst rož, nakita in ostalih zanimivih izdelkov, posebnih izdelkov iz lesa in kovine
— Rokodelske delavnice na katerih bodo mentorji in mentorice prenašale različno svoje znanje na obiskovalce – vrstnike in najmlajše
— Peka različnih dobrot iz različnih krajev Slovenije
— Prikaz medgeneracijskega sodelovanja – prenos znanja na učence in dijake ( vezenje, kmečka dela, verižni eksperiment )
— Prikaz rokodelskih izdelkov in aktivnosti devetih rokodelskih centrov Slovenije
— Prikaz zgodb iz hotela Delfin Izola – rokodelske delavnice, slikarska kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice, izdelava voščilnic

Na ogled bodo razstava likovnih del nastalih na 22. likovni kolonij ZDUS v Izoli ter razstava voščilnic, čipk in fotografij medgeneracijskih natečajev Dnevov medgeneracijskega sožitja.

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »