SI
Show menu

O organizatorju

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije je ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki deluje od leta 1946 in ki s svojimi 13 članicami, pokrajinskimi zvezami društev upokojencev, združuje 505 društev upokojencev po vsej Sloveniji in predstavlja več kot 200.000 članov. ZDUS je članica mednarodnih združenj EURAG – Evropska federacija starejših, Age Platform – Evropska mreža nevladnih organizacij, ki združuje starejše od 50 let in Eurocares – Evropsko združenje neformalnih oskrbovalcev in izvaja številne aktivnosti, programe, projekte in kampanje, s katerimi se odziva na aktualne družbene probleme in potrebe. V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarne ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.


Reference ZDUS:

 • evropski medgeneracijski projekt »MyStory – Creating an ICT-based intergenerational learning enviroment« (2011-2013) , v sodelovanju z organizacijami in inštituti iz Romunije, Finske, Litve in Velike Britanije, ki je bil namenjen tako starejši kot mlajši generaciji. Starejši so pripovedovali zanimive življenjske zgodbe, mladi so jih intervjuvali, snemali in prispevke zmontirali v zanimive video zgodbe.
 • evropski medgeneracijski projekt »Mix@ages - How to promote intergenerational bonding through creative digital media« (2011-2013), ki je 2013 prejel nagrado Evropske mreže za medgeneracijsko učenje – EMIL, in sicer v kategoriji kultura in umetnost. ZDUS je tekom projekta izvajal medgeneracijske delavnice na temo mobilne fotografije. Na nacionalni ravni so projekt kot primer dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja na področju kulture uvrstili v Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017.
 • evropski projekt »Mostovi za Evropo - Ältere bauen mit Jüngeren Brücken für Europa« (2015-2017), ki je skozi različne medgeneracijske aktivnosti spodbujal dialog s politiki v posameznih državah ter pripravil priporočila, kako naj se politični določevalci zavedajo svoje odgovornosti za oblikovanje primernega okvira za kooperativno sodelovanje med vsemi generacijami in predlagati rešitve.
 • projekt AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (2014-2016), ZDUS je sodeloval pri oblikovanju dolgoročnega cilja projekta, ki je da vsem prebivalcem Slovenije z različnimi ukrepi omogočiti bolj aktivno in zdravo starost. ZDUS je prispeval tudi analizo »Kako izboljšati medgeneracijsko sožitje v Sloveniji«.
 • projekt »Ne meč'mo hrane stran« v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja, kjer je ZDUS sodeloval z izvedbo medgeneracijskih delavnic za starejše in mlajše, kjer so ti pobrskali za nasveti naših babic in poiskali konkretne načine, kako zmanjšati količino zavržene hrane v naših domovih.
 • pobudnica in članica medgeneracijske koalicije MeKoS, ki jo sestavljajo ZDUS, Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Cilj je z medgeneracijskim sodelovanjem oblikovati predloge za zmanjševanje socialne neenakosti v družbi ter za zagotavljanje socialne in dohodkovne varnosti v vseh življenjskih obdobjih, se zavzemale za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko, družbeno ter politično življenje in za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami.
 • pobudnica in članica Seniorskega koordinacijskega odbora Slovenije SEKOS, ki jo sestavljajo ZDUS, Sinteza KCD, Združenje seniorjev Slovenije – managerjev in strokovnjakov, SUS ZSSS, Zveza ZB NOB Slovenije, SUS ZSSS, Društvo seniorjev Slovenije, SU KS90. Cilj SEKOS je med drugim oblikovati predloge in zahteve za vsa področja, ki so pomembna za življenje in delo upokojencev in starejše generacije in to predvsem na področjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za področje zdravstvenega sistema, dolgotrajne oskrbe, socialnega položaja upokojencev in starejših ter trg dela, 
 • članstvo in mesto podpredsednice v Svetu Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje.


Pomembni dokumenti ZDUS:
Memorandum ZDUS (.pdf)
Kako izboljšati medgeneracijsko sožitje v Sloveniji (AHA.SI)
»The Mix@ages experience – How to promote intergenerational Bonding thorugh Creative New Media« (samo v angleškem jeziku)


Medijski pokrovitelj ZDUS
Revija ZDUS Plus
Revija Vzajemnost

Gospodarsko razstavišče

Gospodarsko razstavišče je podjetje s 65 letno tradicijo, kjer se odvijajo sejmi, kongresi in ostali dogodki od koncertov do plesov, korporativnih predstavitev in zabav. Z lokacijo v samem centru glavnega mesta nas odlikuje zlasti:
 • Gospodarsko razstavišče primereno za vse: kongresi, konference in seminarji, prireditve družabnega značaja, koncerti, sejmi, razstave …
 • Največji prireditveni center v Sloveniji s certifikatom kategorije E Kongresnega urada Slovenije za kongresni in razstaviščni center
 • 20 večnamenskih dvoran z dnevno svetlobo in možnostjo zatemnitve, glavnina dvoran v pritličju (vse razstavne dvorane)
 • Kombinacija tradicije, elegance in sodobnega menedžmenta
 • Moderno prizorišče, ki se nahaja praktično v središču mesta
 • Odlična dostopnost (prek 150 VIP parkirišč, 2.500 parkirnih mest v neposredni bližini)
 • Oseben pristop visoko motivirane ekipe, ki vas spremlja skozi vse faze vašega projekta
 • Bližina železniške in avtobusne postaje
 • Vse dvorane so multifunkcionalne in ponujajo neomejene možnosti za različne formacije (kino, razred, banketna, razstave)
 • Več kakovostnih ponudnikov catering storitev (možnost izbire s strani naročnika)
 • Vse dvorane so invalidom dostopne
 • V vseh konferenčnih dvoranah je zagotovljen široko pasovni brezžični internet
 • Okolju prijazno podjetje
 • Član mednarodnih organizacij in združenj

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »