SI
Show menu

Nosilna strokovna tema

Stanovanjska problematika in stanovanjska mobilnost

V zadnjem času so v ospredju družbene pozornosti razprave o stanovanjski problematiki in bivalnem standardu, v katerih vsaka družbena skupina izpostavlja svoje težave, zahteve in predloge rešitev. Temu priča tudi podatek, da je Ministrstvo za okolje in prostor v času javne razprave, ki je potekala do konca novembra 2019, na predlog novega stanovanjskega zakona  prejelo več kot štiristo komentarjev in pripomb.

ZDUS v nacionalnem dogodku, kot so Dnevi medgeneracijskega sožitja, skupaj z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije vidi priložnost za poenotenje stališč in generacijsko naslavljanje skupne problematike, s katero se posameznik sooča v vseh življenjskih obdobjih, katerih pomemben del je tudi stanovanjska mobilnost. Začnemo z iskanjem dijaške ali študentske postelje, nato prvega bodisi najemnega bodisi lastniškega stanovanja ter se v poznih letih, zaradi s starostjo pogojenih okoliščin, preselimo v dom starejših občanov ali drugo skupnostno obliko nastanitve za starejše. Ta življenjski proces potrebuje načrtovano in ustrezno stanovanjsko politiko, zato se bomo v okviru strokovnega programa treh dni celostno posvetili stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti z iskanjem rešitev za: težave študentov z neustreznim bivalnim standardom, potrebe mladih pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja, starejšim neprilagojena bivalna okolja, alarmantno stanje z institucionalnimi oblikami varstva starejših ter izpostavljanjem medgeneracijskih, skupinskih in alternativnih oblik bivanja kot primerov dobrih praks.

Vabimo na vsebinske medgeneracijske razprave, v katerih se predstavniki vseh generacij odzivajo na težave enih in drugih ter spodbujajo medsebojno razumevanje.

Okrogle mize

Od torka, 19. 5. do četrtka, 21. 5. 2020, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Torek, 19. 5. 2020, 12.00-13.40
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

»Kje in kako bivajo starejši v Sloveniji«, O BIVALNEM STANDARDU, MOBILNOST in RAZLIČNIH OBLIKAH OSKRBE STAREJŠIH
Po podatkih Eurostata, statistične službe Evropske unije, je leta 2019 (Staranje Evrope – pogled na življenje starejših ljudi v Evropski uniji) vse več starejših od 65 let v Evropski uniji živelo samih in približno polovica vseh starejših v EU živi v prevelikih nastanitvah. Približno eden od desetih starejših je obremenjen s prevelikimi stanovanjskimi stroški. Stanje v Sloveniji ne odstopa. Starejši v Sloveniji so sicer v visokem deležu lastniki svojih nepremičnin, a pogosto živijo v prevelikih, starosti neprilagojenih stanovanjih, z značilno nizko stanovanjsko mobilnostjo. Družbeno odgovorne in dolgoročne stanovanjske politike, ki bi upoštevala hitro rast starajočega se prebivalstva, ni bilo vrsto let. Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske problematike starejših, ki jih je zapisala v Memorandumu ZDUS 2018.

O zahtevah ZDUS za izboljšanje stanovanjske oskrbe socialno ranljivih starejših, o ukrepih za aktiviranje slabo zasedenih stanovanjskih nepremičnin, predlogih za večjo stanovanjsko mobilnost, o tem, ali dolgoročni načrti stanovanjskih skladov sledijo hitri rasti števila upokojencev ter njihovim potrebam, ali bo Javna najemna služba zaživela v praksi, o tem, kako mladi v Idriji razmišljajo o staranju in prostoru ter kaj prinaša nov stanovanjski zakon bodo spregovorili predstavniki ZDUS, mladih iz Idrije, avtorji projekta »Mladi starci«, predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za okolje in prostor.


Torek, 19. 5. 2020, 14.00-15.40
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

»Gremo na svoje!«, O MOŽNOSTIH REŠEVANJA PRVEGA STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA
Mladi, ki se želijo osamosvojiti, pa tudi mnogi ne več tako mladi, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, se danes soočajo znemogočo situacijo – stanovanja so postala strahotno nedostopna. Samostojno ustvarjanje družine v mladih letih so lahko le sanje. Edina možnost, ki jo ima na voljo večina mladih, je negotov in drag tržni najem – pa tudi ta ne povsod, saj najemnih stanovanj primanjkuje po vsej državi.

Ali je taka situacija v resnici pravilo in ne izjema in ali je v drugih državah kako drugače? Kako bi morali ravnati, če želimo mladim, pa tudi srednji generaciji, dati možnost za ustvarjanje družine in razvoj njihovih potencialov - namesto da so še leta ali celo desetletja po odselitvi od staršev prvenstveno obremenjenis tem, kako si zagotoviti varno bivanje ter kakšna starost jih čaka, če ob upokojitvi ne bodo imeli lastniškega stanovanja?

O možnostih reševanja prvega stanovanjskega vprašanja bodo spregovorili predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Urada za mladino RS, Fakultete za družbene vede, Mreže Stanovanja za vse ter Ministrstva za okolje in prostor.


Sreda, 20. 5. 2020, 14.00-15.40
Pripravlja: Študentska organizacija Slovenije

»Koliko postelj še imamo?«, O PRIHODNOSTI ŠTUDENTSKIH NAMESTITEV
Med študenti je težav z bivanjem na pretek, zato je ta tematika več kot aktualna. Ob svetovnem dnevu mladih 2019 so študentje opozorili, da študentski domovi omogočajo namestitev samo 13 odstotkom študentov in da te domove financirajo sami. Trenutno stanje je alarmantnozaradi velikega pomanjkanja postelj v študentskih domovih, neurejenosti in zastarelosti študentskih namestitev, predolgih čakalnih vrst, visokih cen pri zasebnih sobodajalcih, težav s spletno platformo Airbnb in podobnimi spletnimi ponudniki oddajanja sob in še bi lahko naštevali.

S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Študentskih domov Ljubljana in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo pogledali v preteklost, razmišljali/razpravljali o trenutnem stanju ter pogledali v prihodnost in iskali možne načine za izboljšanje stanja glede na izkušnje in dobre prakse iz preteklosti in drugih okolij.


Sreda, 20. 5. 2020, 12.00-13.40
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

»Možnosti sobivanja generacij«, O OBLIKAH SKUPNEGA BIVANJA IN SODELOVANJA GENERACIJ PRI REŠEVANJU BIVANJSKIH VPRAŠANJ

Ena od možnosti za rešitev bivanjskega vprašanja mladih tiči v pomoči starejšim. Mladi nimajo (primernih) stanovanj, imajo pa čas, energijo ali pa tudi prihodke, s katerimi bi lahko pomagali starejšim. Starejši imajo stanovanja, nimajo pa več energije in agilnosti, potrebne za vsakodnevna opravila in obveznosti. Sobivanje, menjava stanovanj in pogodba o preživljanju so možnosti sodelovanja generacij, ki lahko izboljšajo kakovost življenja mladim in starejšim.

O oblikah skupnega bivanja in sodelovanja generacij pri reševanju bivanjskih vprašanj bodo razpravljali predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, ZDUS, Centra medgeneracijskih kooperativ, študentje, ki se ukvarjajo s tematiko sobivanja, predstavniki Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor.


Četrtek, 21. 5. 2020, 12.00-13.40
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

»Ali smo pripravljeni na spremembe?«, O ALTERNATIVNIH OBLIKAH BIVANJA STAREJŠIH in POTREBNIH ARHITEKTURNIH PRILAGODITVAH

Ugotovitve Računskega sodišča so razkrile, da je bilo institucionalno varstvo starejših v zadnjih desetih letih sistematsko popolnoma zapostavljeno. Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je stanje ocenil kot kritično in izpostavil, da tudi ukrepi predhodnega revizijskega poročila niso bili realizirani. Zaradi dolgoletnega obdobja ignoriranja področja institucionalnega varstva starejših je potrebno razmišljati o novih oblikah.

ZDUS kot družbeno odgovorna organizacija se že več kot desetletje posveča alternativnim oblikam bivanja starejših. Večletno izvajanje iniciative AOBIS (Alternativne oblike bivanja seniorjev), evropskega projekta HELPS (Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities) in nekdaj delujoča Svetovalnica za bivanje starejših so omogočili pridobivanje dragocenih znanj, preučevanje tujih in domačih praks ter izvedbo pilotnih pobud. Vse več je govora o možnih oblikah, a malo jih je udejanjenih. Nevladne organizacije smo premalo prepoznane kot ključen element opolnomočenja in spreminjanja miselnosti starejših o drugačnih oblikah bivanja v starosti.

V razpravi bodo sodelovali predstavniki ZDUS, Urbanističnega inštituta RS, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter predstavniki Zadruge Zadrugator.

Soorganizatorja

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »