SI
Show menu

Izobraževalni program

Teden vseživljenjskega učenja (TVU), najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji letos praznuje 25 let. Projektu, ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije in v katerem sodelujejo številne ustanove, skupine in posamezniki po vsej državi, se ZDUS s partnerji pridružuje s programi informiranja, ozaveščanja in preventive, ki naslavljajo predvsem starejše in so namenjeni krepitvi veščin za soočanje s kompleksnostjo in zahtevami življenja, družbe in kulture.

Tema v središču: okoljevarstvo in podnebne spremembe
Na splošno so klimatske ali podnebne spremembe v svetu pa tudi pri nas dobro poznane (podnebni pojavi, poplave, huda neurja) in predstavljene, a ukrepov je po pariški podnebni konferenci do sedaj bolj malo. Države podpisnice so dobile svoje obveznosti, med njimi tudi Slovenija. Določena prizadevanja sicer potekajo, a primanjkuje ozaveščanja in odločnejših pristopov k reševanju problematike. Vsak prebivalec Slovenije se mora ob teh napovedih osvestiti, zamisliti in opredeliti o svojem »dolgu« ali ogljičnem odtisu ter lastnem ravnanju in ukrepih.

Primer dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja:
Gostovanje razstave »Mladi starci« iz Idrije

Vsebinska zasnova razstave (avtorji): Katja Martinčič (magistrica inženirka arhitekture), Tina Mervic (mag. psihologije), Primož Pavšič (diplomirani inženir arhitekt urbanist).

Mladi starci smo vsi mladi, ki razmišljamo o svoji starosti, in vsi starejši, katerih kronološka starost ni povsem skladna z njihovo funkcionalno starostjo in se počutijo mnogo mlajše kot jim leta šteje EMŠO. »Mladi starci« želi biti tudi kontroverzni naslov oziroma fraza, ki naj spodbudi mlade, da o starosti in vsem, kar ta prinaša, razmišljajo že danes. Če se bomo šele pri šestdesetih začeli ukvarjati s tem, kako prenoviti svojo veliko hišo, v kateri že leta živimo sami, in šele pri svojih osemdesetih začeli razmišljati, kako bi se izognili bivanju v domu za upokojence, bo najbrž že prepozno.

Torek, 19. maj, 11.00-12.00
Kognitivni trening in ustvarjanje
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija
Demenca je nevrodegenerativna bolezen možganov, ki se najpogosteje pojavi pri starejših od 65 let. Vendar se dandanes starostna meja vse bolj znižuje. Četudi v večini primerov zanjo zbolijo starejši, so v oskrbo teh oseb po večini vključene mlajše generacije: hčere, sinovi, vnuki, nečaki. Za zagotavljanje čim večje kakovosti življenja mednarodne organizacije priporočajo, da osebe z demenco ostanejo čim dlje doma. Zato je pomembno, da o bolezni spregovorimo med vsemi ciljnimi skupinami in jih spodbujamo k medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju.

Torek, 19. maj, 12.00-13.00
Prazen koš, polna denarnica
Pripravlja: Društvo Ekologi brez meja
Predavanje Prazen koš, polna denarnica nam na simpatičen in ilustrativen način pokaže, da življenje brez odpadkov ni modna muha za elito, ampak zmagovita pot za vsakega posameznika. Zakaj? Na dolgi rok bomo prihranili denar, doma bomo imeli manj navlake, kar posledično pomeni manj porabljenega časa za pospravljanje in čiščenje in ne nazadnje - manj odpadkov pomeni tudi naš prispevek k ohranjanju čistega in zdravega okolja.

Torek, 19. maj, 13.00-14.00
Aktivno življenje z demenco in spodbujanje samostojnosti
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Torek, 19. maj, 15.00-16.00
Topel dom in nižji računi – nasveti za prenovo doma in varčno rabo energije
Pripravlja: Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad
Vas zanima koliko sredstev lahko dobite za zamenjavo kurilne naprave, oken, nove fasade? Kako lahko z majhnimi spremembami življenjskih navad prihranite? Prisluhnite energetskim svetovalcem mreže ENSVET in strokovnjakom Eko sklada, ki vam bodo predstavili postopek prenove doma in pridobitev finančnih sredstev Eko sklada.

Sreda, 20. maj, 10.00-12.00
Družabna igra: Gradimo stanovanjsko zadrugo
Pripravlja: Zadruga Zadrugator, za zagotavljanje ugodnih in kakovostnih bivanjskih pogojev z.o.o., socialno podjetje in Zveza društev Mladinski center Idrija
S stanovanjskimi zadrugami lahko uspešno naslavljamo stanovanjske potrebe vseh generacij, a so v našem prostoru relativno nepoznane. Omogočajo dostopen, varen in stabilen najem stanovanj in še veliko več - spodbujajo medgeneracijsko solidarnost in trajnostno porabo virov. Pridružite se nam ob igranju družabne igre Gradimo stanovanjsko zadrugo in se spoznajte s konceptom sobivanja ter z osnovnimi principi delovanja stanovanjske zadruge. K udeležbi ste vabljeni stari in mladi ter vsi vmes, ki si želite v dobri družbi in sproščenem vzdušju razbliniti stereotipe o tem, kaj zadruga je in kaj ni. Zaradi lažje organizacije, vas prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite na info@zadrugator.org.

Sreda, 20. maj, 10.00-11.00
Zamenjava telekomunikacijskega operaterja je lahko dobra priložnost za optimiziranje družinskega proračuna.
Pripravlja: Zveza potrošnikov Slovenije
Sklepanje naročniških razmerij pri telekomunikacijskih operaterjih je zahtevno in vsebuje številne pasti. Na eni strani so storitve vedno manj razumljive tistemu, ki se s tematiko ne ukvarja redno, na drugi strani smo priča agresivnim prodajnim praksam, ki pogosto namerno nagovarjajo predvsem starejše potrošnike. Zamenjava telekomunikacijskega operaterja je lahko dobra priložnost za optimiziranje družinskega proračuna, vseeno pa zahteva nekaj pozornosti in vedenja o tem, kaj pravzaprav želimo. Operaterji bodo vedno želeli prodati (še) več, potrošniki smo tisti, ki moramo določiti meje. Strokovnjaki ZPS vam bodo svetovali o tem, katere podrobnosti so najpomembnejše pri sklepanju pogodbe in kako se pri tem držati začrtanega cilja, hkrati pa opozorili na tiste prakse, ki so v zadnjih letih najbolj vznemirile potrošnike.

Sreda, 20. maj, 11.00-12.00
Varna in pravilna raba zdravil: 
Farmacevtsko svetovanje za obvladovanje polifarmakoterapije
Pripravlja: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Polifarmakoterapija (sočasno jemanje pet ali več zdravilnih učinkovin) lahko povzroči pacientom dodatne zdravstvene težave zaradi neželenih interakcij med različnimi zdravilnimi učinkovinami, kot so: slabo počutje, nizek krvni tlak, vrtoglavica, sedacija, hipoglikemija, prebavne motnje, zmedenost, kognitivne motnje. Za pacienta, ki ima težave z zdravili, lahko osebni zdravnik naroči farmakoterapijski pregled  pri farmacevtu svetovalcu, ki je zdravstveni delavec in specialist za zdravljenje z zdravili ter se je za svoje delo izobrazil v času specializacije. Pregled v celoti plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in je zato za pacienta brezplačen.

Farmacevt svetovalec izdela izvid, ki ga pošlje osebnemu zdravniku. V izvidu lahko predlaga zamenjavo ali ukinitev zdravila, spremembo odmerka, lahko tudi svetuje, kako jemati zdravila. Farmacevt svetovalec najpogosteje predlaga spremembe pri zdravilih za zdravljenje visokega krvnega tlaka, za bolečine, za lajšanje nekaterih želodčnih težav ter pri antidepresivih, antipsihotikih in uspavalih.

O smiselnosti predlaganih sprememb vedno odloči osebni zdravnik skupaj s pacientom.

Sreda, 20. maj, 12.00-14.00
Skupna pametna prihodnost, delavnica in interaktivna predstavitev
Pripravlja: Simbioza Genesis
Simbioza Genesis, socialno podjetje izvaja izobraževalne delavnice digitalnih veščin za vse generacije, še posebej pa so se specializirali za prenos digitalnih znanj na starejše generacije (uporaba računalnika, pametnih telefonov, interneta, družbenih omrežij itd.). Simbioza model predajanja digitalnih znanj za seniorje temelji na medgeneracijskem sodelovanju, vseživljenskem učenju in prostovoljstvu. Odlikujejo ga uporabne, starejšim uporabnikom prilagojene, prijazne vsebine interaktivnih delavnic, ki potekajo v odprtem in sproščenem medgeneracijskem dialogu. Ekipa Simbioza se zaveda dejstva, da je prav strah pred uporabo novih tehnologij tisti največji »krivec«, ki odvrača starejše na njihovi poti v »digitalni svet«.

Zato bo ekipa Simbioza poleg izvedbe delavnice Moj pametni telefon (uporabna orodja pripomočki, aplikacije, varnost itd.) v sodelovanju z Inštitutum Jožef Štefan poskrbela za presenečenje. Udeleženci Simbioza delavnic se bodo namreč spoznali s »tehnologijami prihodnosti«. Poučna, a neformalna interaktivna izkušnja bo starejšim ne le omogočila empirično izkušnjo in vpogled v tehnologije prihodnosti, ampak jim bo predvsem pomagala premagati strah pred uporabo tehnologij, ki so jim že na voljo.

Sreda, 20. maj, 14.00-15.00
Predstavitev aktivnosti Stanovanjskega sklada RS na področju zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše
Pripravlja: Stanovanjski sklad RS
Eden od osnovnih ciljev Stanovanjskega sklada RS (v nadaljevanju SSRS) kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike je skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva. SSRS ima predvidenih kar nekaj mehanizmov za izboljšanje in večjo dostopnost do reševanja stanovanjske problematike, še posebej najranljivejšim skupinam, kamor sodijo mladi, družine z otroki, starejše in funkcionalno ovirane osebe.

SSRS v novih načrtovanih projektih za gradnjo stanovanj sledi potrebam po zagotavljanju čim večjega števila oskrbovanih stanovanj in namerava do leta 2023 v okviru svojih načrtovanih projektov zagotoviti okvirno 200 novih oskrbovanih stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji. Dodatno si znotraj projektov SSRS prizadeva za izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja, tako bo na objektu skupnost za mlade v Ljubljani na Gerbičevi deloval Medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom.

Sreda, 20. maj, 15.00-16.00
Topel dom in nižji računi – nasveti za prenovo doma in varčno rabo energije
Pripravlja: Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad
Vas zanima koliko sredstev lahko dobite za zamenjavo kurilne naprave, oken, nove fasade? Kako lahko z majhnimi spremembami življenjskih navad prihranite? Prisluhnite energetskim svetovalcem mreže ENSVET in strokovnjakom Eko sklada, ki vam bodo predstavili postopek prenove doma in pridobitev finančnih sredstev Eko sklada.

Četrtek, 21. maj, 10.00-11.00
Topel dom in nižji računi – nasveti za prenovo doma in varčno rabo energije
Pripravlja: Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad
Vas zanima koliko sredstev lahko dobite za zamenjavo kurilne naprave, oken, nove fasade? Kako lahko z majhnimi spremembami življenjskih navad prihranite? Prisluhnite energetskim svetovalcem mreže ENSVET in strokovnjakom Eko sklada, ki vam bodo predstavili postopek prenove doma in pridobitev finančnih sredstev Eko sklada.

Četrtek, 21. maj, 10.00-12.00
Podnebje nas vse povezuje
Pripravlja: Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Zadnje čase se vse bolj zavedamo podnebne krize. Ni več dvoma, da se podnebje nevarno spreminja in da je to posledica človekovih dejavnosti. Mladi povsod po svetu zahtevajo ukrepe, ki bi tudi njim omogočili življenje v varnem podnebju. A mnogi se sprašujejo: kaj naj naredimo? S katerimi spremembami v vsakdanjem življenju lahko največ prispevamo k blaženju podnebnih sprememb?

Na delavnici bo predstavljeno, kako človek vpliva na podnebje, kakšne posledice v naravnem in družbenem okolju že zaznavamo ter kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Osredotočili se bomo na rešitve – seznanili se bomo s številnimi dobrimi praksami in poiskali odgovore na vprašanje, kaj lahko naredimo kot aktivni posamezniki in kot skupnost.

Četrtek, 21. maj, 11.00-12.00
Veš kaj ješ?
Pripravlja: Zveza potrošnikov Slovenije
Zdrava prehrana je pomembna v vseh življenjskih obdobjih, a naše energijske in hranilne potrebe se s starostjo spreminjajo. Poleg zmerne telesne aktivnosti je zelo pomembna tudi izbira živil in prilagojen vnos hranil, predvsem beljakovin, maščob ter določenih vitaminov in mineralov. Kako izbirati živila, preveriti njihovo kakovost in na katera hranila morate biti po 65 letu še posebej pozorni, boste izvedeli na predavanju Zveze potrošnikov Slovenije.

Četrtek, 21. maj, 14.00-15.00
Stiske svojcev pri skrbi za osebe z demenco-pomen postidiagnostične podpore
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Torek, 19. maj
Starejši za starejše – srečanje koordinatorjev, prostovoljcev in uporabnikov
»Sem prostovoljka. Stara gospa, ki obiskuje druge stare ljudi. Saj ne da ne bi imela drugega dela, ravno nasprotno. Sem upokojenka in nikoli nimam časa. Kljub temu so obiski in pomoč starejšim vedno na mojem urniku. Takšna sem. To mi je v veselje, včasih tudi v žalost. Slednje posebej takrat, ko imam občutek, da ne morem narediti ničesar, kar bi starejšemu olajšalo trpljenje. Čeprav mi moj razum pravi, da rešitev, vsaj majhna, vedno obstaja. Zato vzamem svoj cekar in se odpravim na obisk. Vsak starejši, ki sem ga obiskala, ga obiskujem ali ga bom obiskala, ima svojo zgodbo, svojo življenjsko pot. Nekatere so lepe, vesele, nežne in ganljive, spet druge žalostne, težke, pretresljive in polne trpljenja. Vsaka od njih tako ali drugače napolni moj cekar. Od vsakega pridem bogatejša. Starejši so za obiske in pomoč hvaležni, po njihovem odzivu sodeč pa tudi oni vedno bolj bogati.«

Prostovoljka programa Starejši za starejše

Socialno-varstveni program Starejši za starejše je najobsežnejši humanitarni in prostovoljski program, ki ga izvaja 3.500 prostovoljcev Zveze društev upokojencev Slovenije in ki je bil leta 2017 kot prejemnik nagrade Državljan Evrope na evropski ravni prepoznan kot program posebnih dosežkov medsebojne pomoči starejših starejšim. Prvič v petnajstletni zgodovini delovanja programa se bodo srečali njegovi koordinatorji, prostovoljci in uporabniki ter o trenutnem stanju potreb starejših spregovorili z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »