SI
Show menu

Program

Kulturno-ustvarjalni program

Sodelujejo:
— društva upokojencev iz vse Slovenije v sodelovanju s kulturnimi društvi, osnovnimi, srednjimi šolami in drugimi interesnimi skupinami

Napovedujemo:
— oder sožitja s kulturnimi nastopi društev upokojencev, osnovnih in srednjih šol, kulturnih društev in drugih
— 11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
— 44. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev
— literarni dogodki in medgeneracijske urice poezije
— rokodelska razstava in delavnice ročnih del rokodelcev društev upokojencev
— razstava likovnih del 21. likovne kolonije Zveze društev upokojencev Slovenije
— razstava medgeneracijskega natečaja za oblikovanje novoletne voščilnice ZDUS
— razstava medgeneracijskega natečaja fotografije

V pripravi.

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Dneve medgeneracijskega sožitja bomo preželi z izdatnimi ustvarjalnim kulturnim programom, saj je ljubiteljska kultura tisti povezovalni akter, kjer medgeneracijsko sodelovanje najbolj zasije v polni luči. Z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje, s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja pri nastajanju kulturnih dobrin in z večanjem dostopnosti do kulturnih vsebin želimo prispevati k odprti družbi - družbi sožitja.

Rezervacija vstopnic (brezplačno) za kulturne prireditve v Marmorni dvorani na: 
dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, T: 01 620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS).

Slavnostno odprtje
torek, 14. maj 2019 ob 10.00, Marmorna dvorana GR

Odprtje prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja bo prireditev posvečena prikazu dediščine narodnih noš in folklornih kostumom na Slovenskem, v izvedbi društev upokojencev pokrajinskih zvez. Slavnostne nagovore ob odprtju bodo pospremili glasbeni nastopi, kjer bodo svoj glas prispevali izbrani otroški in mladinski pevski zbor.

11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
torek, 14. maj 2019 ob 16.00, Marmorna dvorana GR

Kulturna prireditev, kjer bodo izbrane kulturne skupine, ki delujejo pod okriljem društev upokojencev, v sodelovanju z osnovnimi šolami pripravile folklorne, glasbeno-dramske nastope, pridružili pa se jim bodo pevci ljudskih pesmi ter godci ljudskih viž. Prireditev je namenjena večgeneracijskem prikazu raznolike ljudske kulture iz različnih predelov Slovenije, spodbujanju negovanja ter poustvarjanja plesnega in pevskega izročila ter oživljanju pomena prenosa znanj in vedenj med generacijami.

44. srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
sreda, 15. maj 2019 ob 16.00, Marmorna dvorana GR

Najvidnejša in največja kulturna prireditev Zveze društev upokojencev Slovenije, v kateri bodo prvič nastopili najstarejši delujoči pevski zbori iz trinajstih pokrajinskih zveze društev upokojencev z gostujočima zboroma iz zamejstva, s čimer oddajamo svojevrstno priznanje dolgoletni tradiciji organiziranega zborovskega petja v društvih upokojence. S prireditvijo spodbujamo k udeležbi, kulturni ustvarjalnosti, večamo dostopnost do kulturnih vsebin in promoviramo zborovsko dejavnost.

Slavnosti zaključek
četrtek, 16. maj 2019, Marmorna dvorana GR

Dneve medgeneracijskega sožitja in kulturni program bomo zaključili s projekcijo filma, v sodelovanju z Mestnim kinom - Kinodvor.

»Urice poezije«, srečanje literatov

Dogodek namenjen oblikovanju odnosa do literature in bralne kulture. K sodelovanju vabimo vse, od najmlajših do najstarejših, ki pišete poezijo in želite predstaviti svoja dela. Literati, pisci pesmi, ki boste prišli iz vse Slovenije, boste predstavljali lastna dela, vsak bo imel možnost predstaviti dve pesmi. Srečanju namenjamo uro in pol ter upamo, da bomo vsi skupaj ustvarili prijetno ustvarjalno vzdušje za poslušalce. Vabimo k udeležbi. Pridite in predstavite svoja dela.

Pomembno: Obvezna prijava udeležbe s kratko predstavitvijo. Število mest je omejeno. Zainteresirani prijavite udeležbo najkasneje do 29. marca 2019 na dijana.lukic@zdus-zveza.si ali z navadno pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Prijavite se z naslednjimi podatki: ime in priimek, če ste član društva, navedite katerega; pošljite dve pesmi (z naslovom), s katerima se boste predstavili in vašo osebno kratko predstavitev.

Za obiskovalce, ki boste želeli prisluhniti literatom: prost vstop.

Oder sožitja generacij
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5.

Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na »Odru sožitja« vseh generacij, kjer se lahko vaša kulturna skupina predstavi z do 20-minutnim nastopom. Poseben poziv velja za najrazličnejše kulturne skupine, ki delujete pod okriljem društev upokojencev in ki sodelujete z osnovnimi šolami, vrtci ter drugimi. Prijavite samostojen ali medgeneracijsko zasnovan nastop. Soustvarjajmo medgeneracijsko strpnost za boljšo kakovosti življenja!
Za obiskovalce: prost ogled.

Ustvarjalno stičišče ZDUS
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5.

Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Pripravljamo razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij. V ustvarjalnem stičišču ZDUS bodo društva upokojencev pripravila razstavo izvirnih rokodelskih izdelkov in izdelkov domače obrti iz posameznih delov Slovenije, medgeneracijske rokodelske delavnice, kjer boste lahko preizkusili svoje spretnosti, se naučili kaj novega, poskusili pekarske izdelke ter spoznali projekte in aktivnosti, ki jih Zveza društev upokojencev Slovenije organizira v Hotelu Delfin v Izoli. Prestavili bomo tudi medgeneracijski projekt »Verižni eksperiment« v sodelovanju z društvom upokojencev Jesenice in osnovne šole iz Jesenic. Sodelovali bodo tudi rokodelski centri z rokodelskimi izdelki, ki delujejo v okviru Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.

Na ogled bodo razstava likovnih del nastalih na 22. likovni kolonij ZDUS v Izoli ter razstava voščilnic, čipk in fotografij medgeneracijskih natečajev Dnevov medgeneracijskega sožitja.

Izobraževalni in ostali spremljevalni program

Napovedujemo:

— izobraževanja, delavnice, posveti, predstavitve medgeneracijskih projektov, programov in aktivnosti za vse generacije ter druge vsebine s področja aktivnega in zdravega staranja prostovoljstva
— osrednji dogodek ZDUS v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019
— mednarodno srečanje predstavnikov Zveze društev upokojencev Slovenije s sorodnimi organizacijami iz zamejstva, držav nekdanje Jugoslavije in tujine
— aktivno državljanstvo »Tokrat grem volit«, srečanje pred evropskimi volitvami: 26. maj 2019
— tiskovne konference

Teden vseživljenjskega učenja (10. - 19. maj) TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom, ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije in se prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema

Informiranje, ozaveščanje in preventiva

Dnevi medgeneracijskega sožitja ob Tednu vseživljenjskega učenja v sodelovanju s/z: Ministrstvo za javno upravo, Spominčica - Alzheimer Slovenija, Agencija RS za varnost prometa, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Enostavneje do informacij in storitev državne uprave
Pripravlja: Ministrstvo za javno upravo

Napovedujemo:
Na razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo boste udeleženci lahko na interaktiven način spoznali projekte za državljane vseh generacij in podjetnike ter »v živo« preizkusili uporabo e-storitev, ki jih ponujajo:

— portal GOV.SI (enotna vstopna točka predstavitve države na spletu),
— eUprava (e-storitve za državljane),
— portal SPOT, prej eVEM (rešitve za podjetnike),
— Stop Birokraciji (zbiranje predlogov in pobud za oblikovanje ukrepov z namenom zagotavljanja boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja),
— Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI (podatki, zbirke in orodja, s katerimi lahko razvijate spletne in mobilne aplikacije, oblikujete lastne infografike …),
— nacionalni interoperabilnostni okvir NIO (krovni nabor politik, standardov in smernic za medsebojno elektronsko poslovanje sodelujočih organizacij) ter
— storitve zaupanja – SI-PASS (enotna točka za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev).

Projekte sofinancira Evropska unija iz Evropskih investicijskih skladov.

Za večjo ozaveščenost o demenci
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Demenca je nevrodegenerativna bolezen možganov, ki se najpogosteje pojavi pri starejših od 65 let. Vendar se dandanes starostna meja vse bolj znižuje. Četudi v večini primerov zanjo zbolijo starejši, so v oskrbo teh oseb po večini vključene mlajše generacije, hčere, sinovi, vnuki, nečaki. Za zagotavljanje čim večje kakovosti življenja, mednarodne organizacije priporočajo, da osebe z demenco ostanejo čim dlje doma. Zato je pomembno, da o bolezni spregovorimo med vsemi ciljnimi skupinami in jih spodbujamo k medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju.

Napovedujemo delavnice:

— Ozaveščanje mladih o demenci ter spodbujanje družabništva za osebe z demenco
— Ohranjanje samostojnosti oseb z demenco s pomočjo sodobne tehnologije
— Zdrav življenjski slog za zmanjšanje tveganja za demenco med vsemi generacijami

Za večjo varnost v cestnem prometu
Pripravlja: Agencija RS za varnost prometa

Starejši spadajo med najbolj ogrožene skupine udeležencev v prometu – najbolj so ogroženi v vlogi kolesarja in pešca, kjer predstavljajo velik delež med smrtnimi žrtvami. Tudi v prometnih nesrečah z motornimi vozili so starejši vozniki pogosto udeleženi, tako v vlogi voznika kot sopotnika v vozilu.

V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, v okviru katerega se izvajajo celoviti preventivni dogodki oz. usposabljanja za seniorje in upokojence po celi Sloveniji, bo na dnevih potekala enodnevna delavnica, na katero se boste lahko predhodno prijavili. Na delavnici se boste izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil, varne vožnje po avtocesti in hitri cesti, pridobili praktična znanja o zdravstvenih kriterijih za varno udeležbo v prometu.

— 

Delavnica za večjo varnost v cestnem prometu bo potekala predvidoma 15. 5. od 10.00 do 13.00. Obvezne prijave k udeležbi na dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, T: 01 620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS).

— 

Z leti nam psihofizične lastnosti za varno udeležbo v prometu pešajo, naše telesne ali duševne zmožnosti so lahko zmanjšane zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni, poškodb, duševnega stanja ali drugih okoliščin. V okviru dnevov medgeneracijskega sožitja načrtujemo izvedbo dogodka, kjer bodo starejši udeleženci izvedeli več o svojih psihofizičnih sposobnosti in jih tudi ocenili. Tema, ki je z vidika prometne varnosti izjemno pomembna in jo želimo nagovoriti, je tudi demenca in sposobnost varne udeležbe v prometu.

Agencija RS za varnost prometa bo na dogodku prisotna s preventivnimi napravami, ki skozi simulacijo konkretnih prometnih situacij, udeležence ozaveščajo o tem, katera napačna prepričanja je potrebno spremeniti in predvsem, kako pravilno ravnati, da bomo v prometu varni sami in ostali udeleženci.

Varni in zdravi v svojem domu
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
sreda, 15. maj ob 12.00 uri, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Ali vemo, kako varno je naše bivalno okolje varno? Ste že kdaj pomislili, kakšne nevarnosti ali ovire lahko srečamo na vsakem koraku, še posebej takrat, ko smo bolni, mobilnostno ali drugače ovirani? Kaj vse nas v lastnem domu lahko ovira, kaj in kako bi lahko ustrezneje rešili? Študijska skupina, ki na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pod mentorstvom arh. Barbare Železnik Bizjak spoznava in preučuje kulturo bivanja, je del programa posvetila prav prilagoditvam za varno domače okolje. Predstavili bodo vodnik z naslovom Kako varen je naš dom?

Aktivno državljanstvo: »Tokrat grem volit«
Pripravlja: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Medgeneracijsko sodelovanje - Primeri dobre prakse

Predstavitev verižnega eksperimenta
Pripravlja: Društvo upokojencev Jesenice

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja preko kovinske kroglice sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, ki jih zgradijo otroci v vrtcih, učenci, dijaki, študentje in zainteresirani posamezniki. Med upokojenci je veliko rokodelcev, ki si želijo še naprej ustvarjati ter koristno uporabiti svoje znanje in pridobljene spretnosti. V DU Jesenice so razvili dejavnost »Verižni eksperiment«, ki spretnim obrtnikom nudi izziv po ustvarjanju in je odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje.

Predstavitev Hiše Sožitja – medgeneracijsko središče Novo mesto
Pripravlja: Društvo upokojencev Novo mesto

V Društvu upokojencev Novo mesto se odvija vrsta aktivnosti iz področja kulture in športa, ki so namenjena skrbi za preprečevanje socialne izključenosti in ohranjanju zdravja, druženju in informiranju. Te in še nekatere nove aktivnosti, v katere se bodo vključevale tudi mlajše generacije, so sestavni del programa Hiše sožitja, lokalnega medgeneracijskega centra. Projekt je bil zasnovan zato, da bi organizirali dnevne aktivnosti vseh starejših z vključevanjem mlajših generacij in z možnostjo razvoja tudi v bodoče v medgeneracijsko regijsko središče.

Predstavitev Hiša vseh generacij
Pripravlja: Društvo upokojencev Zgornja Kungota

Spremljevalni program

Posvet o upravljanju javnega sektorja v Sloveniji
Pripravlja: Sinteza – Koalicija civilne družbe za prenovo

Mednarodno srečanje s predstavniki sorodnih organizacij iz tujine
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z MeKoS

Srečanje z Varuhom človekovih pravic
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z MeKoSProgram v pripravi. Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe programa.

Gostujoča vsebina

»Rokodelci smo!« Implementacija Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo
Pripravlja: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije

Posvet o rokodelstvu v Sloveniji danes, predstavitev projekta »Zgodbe rok in krajev« ter o medgeneracijskem prenosu znanj in veščin.