SI
Show menu

Program

Kulturno-ustvarjalni program

Sodelujejo:
— društva upokojencev iz vse Slovenije v sodelovanju s kulturnimi društvi, osnovnimi, srednjimi šolami in drugimi interesnimi skupinami

Napovedujemo:
— oder sožitja s kulturnimi nastopi društev upokojencev, osnovnih in srednjih šol, kulturnih društev in drugih
— 11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
— 44. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev
— literarni dogodki in medgeneracijske urice poezije
— rokodelska razstava in delavnice ročnih del rokodelcev društev upokojencev
— razstava likovnih del 21. likovne kolonije Zveze društev upokojencev Slovenije
— razstava medgeneracijskega natečaja za oblikovanje novoletne voščilnice ZDUS
— razstava medgeneracijskega natečaja fotografije

V pripravi.

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Dneve medgeneracijskega sožitja bomo preželi z izdatnimi ustvarjalnim kulturnim programom, saj je ljubiteljska kultura tisti povezovalni akter, kjer medgeneracijsko sodelovanje najbolj zasije v polni luči. Z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje, s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja pri nastajanju kulturnih dobrin in z večanjem dostopnosti do kulturnih vsebin želimo prispevati k odprti družbi - družbi sožitja.

Rezervacija vstopnic (brezplačno) za kulturne prireditve v dvorani Kocka na: 
dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, T: 01 620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS). Rezervacije (brezplačnih) vstopnic so možne do zapolnitve mest.

Slavnostno odprtje
torek, 14. maj 2019 ob 10.00, dvorana Kocka GR

Odprtje prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja bo prireditev posvečena prikazu dediščine narodnih noš in folklornih kostumom na Slovenskem, v izvedbi društev upokojencev pokrajinskih zvez. Slavnostne nagovore ob odprtju bodo pospremili glasbeni nastopi, kjer bodo svoj glas prispevali izbrani otroški in mladinski pevski zbor.

Pozdrava govora: Janez Sušnik, predsednik ZDUS in mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Slavnostni govornik: Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije
Častno pokroviteljstvo dogodka: gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

Kulturni program:

 • Promenada oblačilne kulture 19.-20. stoletja in otvoritveni ples v izvedbi Pokrajinskih zvez društev upokojencev Slovenije
 • Mladinski pevski zbor OŠ dr. Vita Kraigherja
 • Oktet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Folklorna skupina DU Moravče in vrtčevska folklorna skupina Moravče

11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
torek, 14. maj 2019 ob 16.00, dvorana Kocka GR

Kulturna prireditev, kjer bodo izbrane kulturne skupine, ki delujejo pod okriljem društev upokojencev, v sodelovanju z osnovnimi šolami pripravile folklorne, glasbeno-dramske nastope, pridružili pa se jim bodo pevci ljudskih pesmi ter godci ljudskih viž. Prireditev je namenjena večgeneracijskem prikazu raznolike ljudske kulture iz različnih predelov Slovenije, spodbujanju negovanja ter poustvarjanja plesnega in pevskega izročila ter oživljanju pomena prenosa znanj in vedenj med generacijami.

Slavnostna govorka: Dušica Kunaver.

Nastopajo:
Pevski zbor DU METLIKA in otroška folklorna skupina OŠ METLIKA
Pevska skupina z Ostrožnega Brda v Brkinih, DU POSTOJNA
Folklorna skupina DU NAKLO in Folklorna skupina »Podkuca«
Pevci ljudskih pesmi »Žitni klas« DU BENEDIKT
Folklorna skupina »Večerna zarja« DU VELIKI GABER
Dramsko pevska skupina »Zarja« DU AJDOVŠČINA in OŠ ŠTURJE
Folklorna skupina DU ČRENŠOVCI
Skupina »Vingosi« DU VINSKA GORA

44. srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
sreda, 15. maj 2019 ob 16.00, dvorana Kocka GR
Pokrovitelj: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Najvidnejša in največja kulturna prireditev Zveze društev upokojencev Slovenije, v kateri bodo prvič nastopili najstarejši delujoči pevski zbori iz trinajstih pokrajinskih zveze društev upokojencev z gostujočima zboroma iz zamejstva, s čimer oddajamo svojevrstno priznanje dolgoletni tradiciji organiziranega zborovskega petja v društvih upokojence. S prireditvijo spodbujamo k udeležbi, kulturni ustvarjalnosti, večamo dostopnost do kulturnih vsebin in promoviramo zborovsko dejavnost.

Slavnostni govorec: mag. Marko Repnik, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Nastopajo:
 • Mešani pevski zbor DU Mirna
 • Ženski pevski zbor DU Malečnik
 • Mešani pevski zbor DU Litija
 • Moški pevski zbor DU Jesenice
 • Mešani pevski zbor Kulturnega društva Prevalje
 • Ženski pevski zbor Društva slovenskih upokojencev za Goriško
 • Moški pevski zbor Adolf Tavčar Slovenske Konjice
 • Mešani pevski zbor DU Idrija
 • Mešani pevski zbor DU Senovo
 • Moški pevski zbor DU Velenje
 • Mešani pevski zbor DU Ivanjkovci
 • Ženski pevski zbor DU Gornja Radgona
 • Mešani pevski zbor DU Ig
 • Mešani pevski zbor »Avgust Šuligoj« DU Ilirska Bistrica
 • Združena moška pevska zbora »Fran Venturini« in »Tabor« Opčine

Slavnosti zaključek
četrtek, 16. maj 2019 13.30, dvorana Kocka GR


Dneve medgeneracijskega sožitja in kulturni program bomo zaključili s projekcijo filma, v sodelovanju z Mestnim kinom - Kinodvor.

Pozdravna govora: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS in Lucija Karnelutti, predsednica MeKoS – Medgeneracijska koalicija Slovenije
Častni gost: Evgen Car, dramski igralec

Projekcija filma Matevža Luzarja »Srečen za umret«.
Igrajo: Evgen Car, Milena Zupančič, Polde Bibič, Ivo Ban, Vladimir Vlaškalič, Janja Majzelj, Juta Kremžar, Dare Valič.

Srečen za umret je grenko sladka komedija o upokojencu, ki se odloči, da bo srečen preden umre. Inspirirana z resničnim življenjem, je grenko sladka pripoved o staranju, ki najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami, da bi jih nato obrnila na glavo. Je zgodba o tem, da za življenje nikoli ni prepozno.


»Urice poezije«, srečanje literatov
Dogodek namenjen oblikovanju odnosa do literature in bralne kulture. K sodelovanju vabimo vse, od najmlajših do najstarejših, ki pišete poezijo in želite predstaviti svoja dela. Literati, pisci pesmi, ki boste prišli iz vse Slovenije, boste predstavljali lastna dela, vsak bo imel možnost predstaviti dve pesmi. Srečanju namenjamo uro in pol ter upamo, da bomo vsi skupaj ustvarili prijetno ustvarjalno vzdušje za poslušalce. Vabimo k udeležbi. Pridite in predstavite svoja dela.

Pomembno: Obvezna prijava udeležbe s kratko predstavitvijo. Število mest je omejeno. Zainteresirani prijavite udeležbo najkasneje do 29. marca 2019 na dijana.lukic@zdus-zveza.si ali z navadno pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Prijavite se z naslednjimi podatki: ime in priimek, če ste član društva, navedite katerega; pošljite dve pesmi (z naslovom), s katerima se boste predstavili in vašo osebno kratko predstavitev.

Za obiskovalce, ki boste želeli prisluhniti literatom: prost vstop.


Oder sožitja generacij
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5., 9.00 – 18.00, Steklena dvorana GR

Raznovrstni kulturni nastopi v izvedbi društev upokojencev in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi društvi. Samostojni ali medgeneracijsko zasnovani nastopi s področja zborovske, folklorne, dramske dejavnosti, petje ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. Za obiskovalce prost ogled.


Ustvarjalno stičišče ZDUS
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5., 9.00 – 18.00, Steklena dvorana GR

Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Pripravljamo razstavni prostor, imenovan Ustvarjalno stičišče ZDUS, namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju sinergij.

Na Ustvarjalnem stičišču bo skupaj preko 170 rokodelcev iz 81 društev upokojencev iz vseh Pokrajinskih zvez društev upokojencev in dveh iz zamejstva predstavilo svoje rokodelske izdelke, znanja in prikaze v naslednjih sklopih:

 • Rokodelska razstava različnih izdelkov iz področij vezenja, klekljanja, kvačkanja, pletarstva, pletenja, izdelave različnih vrst rož, nakita in ostalih zanimivih izdelkov, posebnih izdelkov iz lesa in kovine
 • Rokodelske delavnice na katerih bodo mentorji in mentorice prenašale različno svoje znanje na obiskovalce – vrstnike in najmlajše
 • Peka različnih dobrot iz različnih krajev Slovenije
 • Prikaz medgeneracijskega sodelovanja – prenos znanja na učence in dijake ( vezenje, kmečka dela, verižni eksperiment )
 • Prikaz rokodelskih izdelkov in aktivnosti devetih rokodelskih centrov Slovenije
 • Prikaz zgodb iz hotela Delfin Izola – rokodelske delavnice, slikarska kolonija, dramske delavnice, fotografske delavnice, klekljarske delavnice, izdelava voščilnic

Na ogled bodo razstava likovnih del nastalih na 22. likovni kolonij ZDUS v Izoli ter razstava voščilnic, čipk in fotografij medgeneracijskih natečajev Dnevov medgeneracijskega sožitja.

Izobraževalni program

Teden vseživljenjskega učenja (10. - 19. maj) TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom, ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije in se prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Informiranje, ozaveščanje in preventiva

Enostavneje do informacij in storitev državne uprave
Pripravlja: Ministrstvo za javno upravo

Napovedujemo:
Na razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo boste udeleženci lahko na interaktiven način spoznali projekte za državljane vseh generacij in podjetnike ter »v živo« preizkusili uporabo e-storitev, ki jih ponujajo:

— portal GOV.SI (enotna vstopna točka predstavitve države na spletu),
— eUprava (e-storitve za državljane),
— portal SPOT, prej eVEM (rešitve za podjetnike),
— Stop Birokraciji (zbiranje predlogov in pobud za oblikovanje ukrepov z namenom zagotavljanja boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja),
— Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI (podatki, zbirke in orodja, s katerimi lahko razvijate spletne in mobilne aplikacije, oblikujete lastne infografike …),
— nacionalni interoperabilnostni okvir NIO (krovni nabor politik, standardov in smernic za medsebojno elektronsko poslovanje sodelujočih organizacij) ter
— storitve zaupanja – SI-PASS (enotna točka za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev).
Projekte sofinancira Evropska unija iz Evropskih investicijskih skladov.


VADBA 1.000 GIBOV Z DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA
Torek, 14. 5. - četrtek, 16. maj 2019, 9.15 – 9.45, Zunanja ploščad GROzaveščanje mladih o demenci ter spodbujanje družabništva za osebe z demenco
torek, 14. 5. 2019, 12.00 do 12.50, dvorana Sonet 1
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Osebam z demenco veliko pomeni socialna vključenost in druženje, saj so te pogosto osamljene ali postavljene na družbeni rob. Z ozaveščanjem mladih o demenci in vzpostavitvijo Mladinske sekcije v Spominčici v maju 2016 si prizadevamo, da bi uvid v bolezen dobili tudi najmlajši člani družbe ter se opogumili za izvajanje družabništva, neformalnega druženja za osebe z demenco na domu. Na delavnici bomo predstavili, kako mladim pomagati k boljšemu razumevanju demence in projekt družabništva, ki ga Spominčica uspešno izvaja že 4 leto zapored.

Predavateljici:
— Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice;
— Alenka Virant, mag. prof. andrag.


Predstavitev
»VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK«
torek, 14. 5. 2019, 12.00 do 12.30
Pripravlja: Društvo Šola zdravja

Predstavitev programa društva Šola zdravja.

Predavateljica:
— Zdenka Katkič, predsednica društva Šola zdravja


Predstavitev
PREDSTAVITEV MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA ZAGORJE in HIŠE SOŽITJA NOVO MESTO
torek, 14. 5. 2019, 14.00 – 15.00
Pripravlja: Medgeneracijsko središče Zagorje ob Savi in Hiša sožitja Novo mesto

Program aktivnosti za vse generacije Medgeneracijskega središča Zagorje je kot pilotni projekt zaživel junija 2013. V lokalnem okolju je bila prepoznana potreba po ustanovitvi centra/središča aktivnosti za starejšo populacijo. V Zasavju  demografski podatki kažejo, da % starejše populacije strmo raste. V iskanju ustrezne oblike organiziranosti t.i. medgeneracijskega središča , ki bi bila hkrati učinkovita in racionalna, so program vključili kot vsebinski steber med obstoječe programe Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Ob dobrem sodelovanju z občino, ki nam je v prvi fazi priskočila na pomoč tudi s prostorom, ob sprejetosti naših programov v Mladinskem centru, smo uspeli zgraditi program aktivnosti za vse generacije.


Predavanje
»OHRANJANJE SPOMINA«
torek, 14. 5. 2019, 14.00 – 15.00
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

Možganski fitnes je strokovno vodena vadba za izboljšanje pozornosti, trening za kratkoročni spomin in vaje za izboljšanje ravnotežja. Primeren je za vse starostne skupine kot pomoč pri pomnjenju, učenju novih vsebin, izboljša priklic informacij, komunikacijo in je kot preventiva proti demenci.


Predavanje
O prepovedi diskriminacije in starosti kot eni od posebej varovanih osebnih okoliščin
torek, 14. 5. 2019, 15.00 – 16.00
Izvajalca: Nevenka Prešlenkova in Danilo Hovnik (Zagovornik načela enakosti)

Zagovornik načela enakosti bo predstavil naslednje vsebinske sklope:
— zakonske podlage za varstvo pred diskriminacijo,
— ustanovitev in delovanje avtonomnega organa Zagovornika načela enakosti,
— naloge Zagovornika načela enakosti,
— delo Zagovornika v letu 2018,
— razlikovanje med krivico in diskriminacijo,
— bistvene sestavine diskriminacije (osebne okoliščine, področja, oblike),
— primer iz dela Zagovornika – področje starosti,
— izjeme od diskriminacije,
— raziskava javnega mnenja o zaznavi diskriminacije – poudarek na starosti,
— kam se obrniti po pomoč in kako podati prijavo zatrjevane diskriminacije.


Predavanje
»TOKRAT GREM VOLIT«, POGOVOR Z JAVNOSTJO O EVROPSKIH VOLITVAH
sreda, 15. 5. 2019, 10.00 – 11.45
Pripravlja: Evropski parlament v Sloveniji

O pomembnosti spodbujanja politične participacije in aktivnega državljanstva za razvoj parlamentarne demokracije bomo ozaveščali na dogodku, ki ga bo pripravil Evropski parlament v Sloveniji.


Predavanje

Preventiva delavnica programa SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu
sreda, 15. 5., 10.00 – 14.00
Pripravlja: Agencija za varnost prometa RS

V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, v okviru katerega se izvajajo celoviti preventivni dogodki oz. usposabljanja za seniorje in upokojence po celi Sloveniji, bo na dnevih potekala 4-urna delavnica, kjer se boste lahko izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil, varne vožnje po avtocesti in hitri cesti, pridobili praktična znanja o zdravstvenih kriterijih za varno udeležbo v prometu

Obvezne prijave k udeležbi na dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, ali na T: 01 620 54 82 (ZDUS).

Izvajajo:
— Sebastijan Turk, osvežitev znanj pravil cestnega prometa
— Urška Lukač, VPO, praktične izkušnje policije
— Mojca Heco, DARS, varna vožna po avtocesti in hitri cesti
— OZRK Ljubljana, temeljni postopki oživljanja
— Dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX


Predstavitev
MEDGENERACIJSKO NASELJE ŠKOFLJICA
sreda, 15. 5., 10.00 – 11.30
Pripravlja: Center medgeneracijskih kooperativ z.o.o. - CeMeKo

Predstavitev vsebinske in arhitekturne zasnove pilotnega projekta medgeneracijske skupnosti, v katerih člani živijo, se povezujejo in delujejo v korist skupnosti. Eden od temeljnih ciljev je zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za starejše, ki so še aktivni ter jim z medgeneracijskim povezovanjem omogočiti aktivno in produktivno življenje in starost.

Izvajalca:
— Mag. Jože Dular, predsednik Centra medgeneracijskih kooperativ
— izr. prof. Mihael Dešman, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani


Predstavitev

VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK
sreda, 15. 5., 10.00 do 10.30
Pripravlja: Društvo Šola zdravja

Predstavitev programa društva Šola zdravja.

Predavateljica:
— Zdenka Katkič, predsednica društva Šola zdravja


Predavanje
Ohranjanje samostojnosti oseb z demenco s pomočjo sodobne tehnologije
sreda, 15. 5. 2019, 11.00-12.00

Lokacija: Triglav Lab, Dunajska 20

Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Osebe z demenco se že od najbolj zgodnje faze bolezni soočajo s kognitivnih upadom na več področjih. Težave z orientacijo, kratkoročnim spominom, reševanjem problemskih situacij, opravljanjem dnevnih aktivnosti jih pogosto spravijo v neprijeten položaj. Zaradi stigme demence, ki je v družbi še vedno močno prisotna, je za ohranjanje dostojanstva oseb z demenco ključnega pomena vključevanje bolnikov v skupnost. Omenjene osebe so veliko aktivnosti še zmožne opraviti same, vendar z ustreznim vodenjem, spodbudo in pomočjo. Za zagotavljanje čim večje kakovosti življenja si Spominčica prizadeva, da te osebe ostanejo čim dlje samostojne. Zato jih vključujemo v številne družabne in animacijske dejavnosti, vzpostavljamo mrežo Demenci prijaznih točk, da te osebe ostanejo samostojne uporabnice storitev v skupnosti in jih vključujemo v trening delavnice v okviru evropskih projektov (IONIS in AD-AUTONOMY) za ohranjanje samostojnosti s pomočjo sodobne tehnologije na najrazličnejših življenjskih ravneh.

Predavatelj: David Krivec, generalni sekretar Spominčice


Predstavitev
Varni in zdravi v svojem domu –
Predstavitev vodnika po varnem stanovanju
Sreda, 15. 5. 2019, 12.00 uri – 13.30
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Ste že kdaj pomislili, kakšne nevarnosti ali ovire lahko srečamo na vsakem koraku, še posebej takrat, ko smo bolni, mobilnostno ali drugače ovirani? Študijska skupina, ki na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pod mentorstvom arh. Barbare Železnik Bizjak spoznava in preučuje kulturo bivanja, je del programa posvetila prav prilagoditvam za varno domače okolje. Člani skupine so s svojim znanjem oblikovali seznam kritičnih mest, s pomočjo katerega vsakdo lahko preveri, kako varno in primerno je njegovo stanovanje ter oblikovali kratka, poljudna navodila, kako težave in neprimerne rešitve omiliti ali jih odpraviti. Študijska skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani bo predstavila vodnik z naslovom »Kako varen je naš dom?«.

Izvajajo: člani študijske skupine Kultura bivanja, oprema in prenova doma pod mentorstvom arh. Barbare Železnik Bizjak.


Predavanje
O PREPOVEDI DISKRIMINACIJE IN STAROSTI KOT ENI OD POSEBEJ VAROVANIH OSEBNIH OKOLIŠČIN
Sreda, 15. 5. 2019, 15.00 – 16.00
Izvajalca: Nevenka Prešlenkova in Danilo Hovnik (Zagovornik načela enakosti)

Zagovornik načela enakosti bo predstavil naslednje vsebinske sklope:
— zakonske podlage za varstvo pred diskriminacijo,
— ustanovitev in delovanje avtonomnega organa Zagovornika načela enakosti,
— naloge Zagovornika načela enakosti,
— delo Zagovornika v letu 2018,
— razlikovanje med krivico in diskriminacijo,
— bistvene sestavine diskriminacije (osebne okoliščine, področja, oblike),
— primer iz dela Zagovornika – področje starosti,
— izjeme od diskriminacije,
— raziskava javnega mnenja o zaznavi diskriminacije – poudarek na starosti,
— kam se obrniti po pomoč in kako podati prijavo zatrjevane diskriminacije.


Predavanje
DRUŽABNE IGRE – medgeneracijski trening spomina
Sreda, 15. 5. 2019, 16.00 – 17.00
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

Katere družabne igre so primerne za izboljšanje spomina, na katere procese pomnjenja vplivajo, zakaj so igre primerne za vse starostne skupine, tako za vnuke kot stare starše...
Možganski fitnes skozi igro.

Predavanje
Preventiva delavnica programa SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu (ponovitev)
četrtek, 16. 5. 2019, 10.00 – 14.00
Pripravlja: Agencija za varnost prometa RS

V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, v okviru katerega se izvajajo celoviti preventivni dogodki oz. usposabljanja za seniorje in upokojence po celi Sloveniji, bo na dnevih potekala 4-urna delavnica, kjer se boste lahko izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil, varne vožnje po avtocesti in hitri cesti, pridobili praktična znanja o zdravstvenih kriterijih za varno udeležbo v prometu.


Obvezne prijave k udeležbi na dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, ali na T: 01 620 54 82 (ZDUS).

Izvajajo:
— Sebastijan Turk, osvežitev znanj pravil cestnega prometa
— Urška Lukač, VPO, praktične izkušnje policije
— Mojca Heco, DARS, varna vožna po avtocesti in hitri cesti
— OZRK Ljubljana, temeljni postopki oživljanja
— Dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX


Predavanje
Zdrav življenjski slog za zmanjšanje tveganja za demenco med vsemi generacijami (predavanje)
četrtek, 16. 5. 2019, 10.00 – 11.30
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Vzrok za demenco še vedno ostaja neznan. Za zmanjšanje tveganja lahko veliko stori že posameznik sam, vendar tudi preventivni ukrepi niso zagotovilo, da bomo varni pred demenco. Zagotovo pa ozaveščenost in udejanjanje zdravega življenjskega sloga blagodejno vplivata na vsesplošno zdravje, zato je pomembno slediti ukrepom, ki od nas niti ne zahtevajo veliko napora.

Predavateljici:
— Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice;
— Tanja Grad, dipl. biopsih. (UN)


Predstavitev
VERIŽNI EKSPERIMENT
četrtek, 16. 5. 2019, 10.00 – 11.00
Pripravlja: Društvo upokojencev Jesenice

Med upokojenci je veliko rokodelcev, ki si želijo še naprej ustvarjati ter koristno uporabljati svoje znanje in pridobljene spretnosti. V DU Jesenice so razvili dejavnost »Verižni eksperiment«, ki spretnim obrtnikom nudi ustvarjalne izzive in je odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. Projekt so nadgradili v sodelovanju z jeseniškimi šolami, kjer so upokojeni »rokodelci« postali mentorji pri krožku Verižni eksperiment. Skupaj z mladimi gradijo naprave na določeno temo, ki tudi praktično delujejo. Medgeneracijsko sodelovanje je na šolah obrodilo dobre rezultate. Mladi se naučijo ročnih spretnosti in samostojnega ustvarjanja od ideje preko skice do končnega izdelka. Z Verižnim eksperimentom želijo upokojenci povečati zanimanje za tehnične poklice in znanost med mladimi. Posamezni učenci so se odločili za bodoči poklic prav zaradi sodelovanja pri verižnem eksperimentu, s projektom pa se je utrdilo tudi sodelovanje med šolami in Društvom upokojencev Jesenice.


Predstavitev

VSAK TRENUTEK JE NOV ZAČETEK
četrtek, 16. 5. 2019, 12.00 do 12.30
Pripravlja: Društvo Šola zdravja

Predstavitev programa društva Šola zdravja.

Predavateljica:
— Zdenka Katkič, predsednica društva Šola zdravja


Predavanje
»ANTI-DEMENCA«, MOŽGANSKI FITNES Z JASMINO LAMBERGAR
četrtek, 16. 5. 2019, 12.00-13.00
Izvaja: Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina

Strokovno voden trening spomina, nasveti za lažje pomnjenje in priklic informacij, vaje za kratkoročni in dolgoročni spomin, preventiva proti bolezenski izgubi spomina.