SI
Show menu

Program

Kulturno-ustvarjalni program

Sodelujejo:
— društva upokojencev iz vse Slovenije v sodelovanju s kulturnimi društvi, osnovnimi, srednjimi šolami in drugimi interesnimi skupinami

Napovedujemo:
— oder sožitja s kulturnimi nastopi društev upokojencev, osnovnih in srednjih šol, kulturnih društev in drugih
— 11. Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev Slovenije
— 44. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev
— literarni dogodki in medgeneracijske urice poezije
— rokodelska razstava in delavnice ročnih del rokodelcev društev upokojencev
— razstava likovnih del 21. likovne kolonije Zveze društev upokojencev Slovenije
— razstava medgeneracijskega natečaja za oblikovanje novoletne voščilnice ZDUS
— razstava medgeneracijskega natečaja fotografije

V pripravi.

Izobraževalni in ostali spremljevalni program

Napovedujemo:

— izobraževanja, delavnice, posveti, predstavitve medgeneracijskih projektov, programov in aktivnosti za vse generacije ter druge vsebine s področja aktivnega in zdravega staranja prostovoljstva
— osrednji dogodek ZDUS v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019
— mednarodno srečanje predstavnikov Zveze društev upokojencev Slovenije s sorodnimi organizacijami iz zamejstva, držav nekdanje Jugoslavije in tujine
— aktivno državljanstvo »Tokrat grem volit«, srečanje pred evropskimi volitvami: 26. maj 2019
— tiskovne konference

V pripravi.